Bel +31 (0)88 130 2500 of mail ons Bereikbaar ma t/m vr 08.30 - 17.00 UUR

Rheinmetall.com
 • Dienstverband: 40 uur p/wk
 • Opleidingsniveau: HBO+ werk – en denkniveau, minimaal een HBO diploma in de richting van BE of AC of SPD


RD-NL

Rheinmetall Defence Nederland B.V. (RD-NL) te Ede is onderdeel van de divisie Vehicle Systems en is een 100% dochter van Rheinmetall Military Vehicles GmbH. Vanuit het Boxer consortium is RD-NL de Nederlandse partner waarbij gezamenlijk met de Duitse industrie het pantserwielvoertuig Boxer ontwikkeld en gebouwd is. In Ede zijn de Nederlandse Boxer voertuigen ontwikkeld en gebouwd, op dit moment worden er Boxer voertuigen voor andere landen gebouwd en wordt er vanuit Ede ondersteunt bij de ontwikkeling van Boxer voor andere landen. Naast nieuwe productie en ontwikkeling van Boxer wordt er ook onderhoud en doorontwikkeling gedaan op Boxer, maar ook op andere militaire voertuigen. Rheinmetall Group ontwikkelt, bouwt en levert producten aan Defensie en Politie.

 

Project Controller

Waarborgen van juistheid en volledigheid van de project administratie en het uitvoeren van de daarbij behorende controlling activiteiten. Controlling van projecten van RD-NL en het verstrekken van relevante informatie voor het Management team en Project Management. Cost center verantwoordelijken ten behoeve van projectsturing en de financiële rapportage en planning.

Binnen de functie zijn er twee hoofdprofielen te onderscheiden:
1. Project Controlling
2. Management Reporting & Cost Center Controlling

Verantwoordelijkheden

 • Business partner: (on)gevraagd het management voorzien van relevante stuurinformatie en hierin adviseren;
 • Waarborgen van juistheid en volledigheid van de financiële administratie volgens vastgestelde administratieve procedures en regels;
 • Juist, volledig en tijdig verwerken van gegevens in het geautomatiseerde systeem SAP R3.
 • Omgaan met vertrouwelijke financiële informatie.
 • Naleven van de bedrijfsvoorschriften en -procedures.

Kerntaken
Controlling

 • Project control.
 • Verzorgen van de maandelijkse afsluitingsprocedure ten aanzien van projecten binnen SAP R3.
 • Beheer van de cost center structuur in termen van realisatie, dekkingsgraad, ontwikkeling van uurtarief en prognose ten aanzien van budgetten en personeelsplanning.
 • Verzorgen van een toegankelijke, correcte en up-to-date cost center rapportage.
 • Analyseren van productiekosten, prijsverschillen en de waardestroom in het productieproces.
 • Uitvoeren van Risk Management door middel van het verzamelen en beoordelen van potentiële en bestaande risico’s voor de financiële resultaten van RDNL (conform de Riskmanagement compliance guideline van Rheinmetall AG).

Informatievoorziening

 • Maandelijkse rapportage van financiële cijfers (realisatie en prognose voor de komende 3 maanden).
 • Financiële rapportage van kwartaal- en jaarafsluitingen aan moederorganisatie Rheinmetall AG.
 • Opstellen en realiseren van een per project georiënteerd Project Control Plan (taak-, tijd en geld) en opvolging van kosten ten behoeve van ramingen.
 • Verstrekken van project gerelateerde data voor de liquiditeitsprognose, in het bijzonder de uitgaven prognoses voor materiaal.
 • Opstellen van de maandelijkse rapportage van planning vs. realisatie voor wat betreft kosten, uren en bereikte resultaten.
 • Op verzoek verzorgen van  ad-hoc rapportages en analyses zowel intern als aan het hoofdkantoor.
 •  Verzorgen van maandelijkse rapportages in het kader van Risk Management.

Beheer/Bewaking

 • Creëren en beheren van (deel)projectstructuren in SAP R3 om inzicht in (de voortgang van) projecten te krijgen en om informatie samen te stellen.
 • Opzetten, beheren en verbeteren van bestaande controlling instrumenten zoals KPI,s, Work Breakdown Structure (WBS), interne rapportages, Cost Breakdown Structure, Uurtariefcalculaties, Cost Center Structure.
 • Bewaken van taak-, tijd – en financiële budgetten.
 • Ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken en hierover rapporteren.
 • Bewaken van cashflow met als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de liquiditeit.

Budgettering

 • Coördineren van het cost center begrotingsproces voor de 3 jaarsplanning (MTP) en de jaarplanning. In dit kader P&C afstemmen met de cost center verantwoordelijken.
 • Binnen het begrotingsproces gevraagd en ongevraagd ondersteunen en adviseren van het (afdelings)management ten aanzien van het opstellen van de budgetten.

Ondersteuning

 • Ondersteunen bij het verder ontwikkelen en verbeteren van processen en procedures binnen het werkgebied van Finance & Controlling.
 • Coördinatie van projectspecifieke of –gerelateerde verzekeringskwesties in overleg met interne specialisten.
 • In kaart brengen van subsidiemogelijkheden.

Bevoegdheden

 • Adequate verklaring van de verantwoordelijke krijgen bij de gerapporteerde cijfers.
 • Bepalen van de financiele (project)structuren in SAP en bijbehorende value-streams.
 • Intensieve uitwisseling van informatie met de internationale concernorganisatie en zusterondernemingen.

Communicatie

 • Bespreken van de voortgang van het werk en problemen met de Manager Finance & Support en collega’s binnen de afdeling.
 • Bespreken van kostprijscalculaties, toelichten rapportages aan Managing Director, Program Managers en cost center verantwoordelijken.
 • Business partner van de MT leden, gevraagd en ongevraagd adviseren, overtuigen, presenteren, complexe financiële vraagstukken helder verwoorden en met oplossingen komen.
 • Optreden als vertegenwoordiger vanuit Finance & Support binnen interne, speciale projecten.
 • Uitwisselen van informatie over rapportages met collega’s van (internationale) concern-/zusterorganisaties.(Engels)

Gewenst profiel
Kennis & vaardigheden

 • HBO+ werk – en denkniveau, minimaal een HBO diploma in de richting van BE of AC of SPD.
 • Minimaal 2 à 3 jaar ervaring op het gebied van Project Controlling binnen een complexe organisatie.
 • Bekend met IFRS.
 • Advanced SAP user (modules FI/CO/PS) en IT ‘savvy’
 • Pro-actief en communicatief vaardig.
 • Taal: Engels, Duits een pre.

Competenties
Professionaliteit / vakmanschap
Kwaliteit, kwantiteit, vakkennis, klantgerichtheid, Arbo/veiligheid, communicatie mondeling en schriftelijk, samenwerking.

Ondernemerschap / resultaatgerichtheid / accountability
Commercialiteit, initiatief, accountability.

 

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op HRM via 088-1302 500 of hrm.rdnl@rheinmetall.com. Bij interesse ontvangen we graag je CV met motivatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature en reacties
van recruitmentbureaus worden niet op prijs gesteld.

 

Vragen of direct solliciteren?

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op; wij geven graag wat meer uitleg en misschien kunnen we wel meteen een afspraak maken!

Je kunt je vraag stellen aan:

Internationale vacatures

Rheinmetall is een internationale organisatie. Er zijn dan ook diverse vacatures bij onze vestigingen in het buitenland.

Privacyverklaring sollicitanten